Trang Chủ > Trao giải >

Trao Giải Quý Tộc Nạp Thẻ Tháng OPEN BETA - ORIGIN

 

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải TOP Quý Tộc Nạp Thẻ OPEN BETA Máy Chủ ORIGIN : 

 

TOP

TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG

1

Will228

Cánh cấp 2 Luck + MNL 

1 Sói Tinh Hoàng Kim ( HSD 15 ngày )

2

SCooByDoo

Cánh cấp 2  + MNL 

1 Sói Tinh Phòng Thủ ( HSD 15 ngày )

3

BoGia

Cánh cấp 2 Luck 

1 Sói Tinh Thường ( HSD 15 ngày )

4

TunVoTinh Cánh cấp 2 

5

BonBon Cánh cấp 2 

6

DeMaCia Cánh cấp 2 

7

FastFood Cánh cấp 2 

8

BemBoss Cánh cấp 2 

9

MeoWi

Cánh cấp 2

10

ChemThue

Cánh cấp 2

 

Các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ Fanpage hoặc Hotline để đăng ký nhận giải . Phần thưởng BQT sẽ trao tại trang quản lí tài khoản Mục Event = > Nhận phần thưởng 

 

BQT Mu Origin 

Thông Báo