Trang Chủ > Trao giải >

Tổng Kết Trao Giải Đua Top Alpha Test

Sau đây là danh sách các bạn đoạt giải .

Lưu ý : Do có rất nhiều bạn đua nhiều nick vì vậy BQT quyết định mỗi PC chỉ được nhận 01 giải . Vì vậy bạn nào có nhiều acc trong TOP cũng sẽ chỉ có 01 nhân vật được nằm trong danh sách . 

TOP  TÊN NHÂN VẬT PHẦN THƯỞNG
1 TocDoChoe 500.000 Gcoin
2 RFWF 250.000 Gcoin
3 Cris 250.000 Gcoin
4 MatE 250.000 Gcoin
5 MIUU 250.000 Gcoin
6 xxGeraltxx 250.000 Gcoin
7 Yuan 250.000 Gcoin
8 chien94 250.000 Gcoin
9 CaPheDa01 250.000 Gcoin
10 CuNhan 250.000 Gcoin
11 Trump 250.000 Gcoin
12 polarisMU 250.000 Gcoin
13 DeToHupNo 250.000 Gcoin
14 kuphi 250.000 Gcoin
15 MgDepTrai 250.000 Gcoin
16 alphatestd 250.000 Gcoin
17 MGduaTop 250.000 Gcoin
18 RFDAUGAU 250.000 Gcoin
19 EmBe 250.000 Gcoin
20 VLynk 250.000 Gcoin
21 phanhuu050 250.000 Gcoin
22 JoonGi 250.000 Gcoin
23 DepZai 250.000 Gcoin
24 JOYBOY 250.000 Gcoin
25 DW001 250.000 Gcoin
26 Ken88 250.000 Gcoin
27 Cogiemxin 250.000 Gcoin
28 OngGia 250.000 Gcoin
29 BUUM 250.000 Gcoin
30 chusan 250.000 Gcoin
31 IpodPro 250.000 Gcoin
32 DwProLaAnh 250.000 Gcoin
33 ooVipoo 250.000 Gcoin
34 Messenger 250.000 Gcoin
35 ThanhHai 250.000 Gcoin
36 gacon112 250.000 Gcoin
37 TikTok 250.000 Gcoin
38 COneee 250.000 Gcoin
39 dundin37 250.000 Gcoin
40 TrocDau 250.000 Gcoin
41 Annhien11 250.000 Gcoin
42 ToiCc 250.000 Gcoin
43 Zizizi 250.000 Gcoin
44 Kingg 250.000 Gcoin
45 sutugam0 250.000 Gcoin
46 Modder 250.000 Gcoin
47 SORRY 250.000 Gcoin
48 lele 250.000 Gcoin
49 BoMay 250.000 Gcoin
50 HuyMalta 250.000 Gcoin

   

Trên đây là danh sách các bạn đoạt giải sau khi đã lọc bớt các nhân vật trùng trên 1 PC . các bạn đoạt giải vui lòng liên hệ zalo : 0832.012.212 để đăng ký nhận giải . với cú pháp sau : 

• Tên tài khoản test : 

• Tên nhân vật test : 

• Đoạt Top : 

• Tên tài khoản OPEN : 

Gửi tới zalo 0832.012.212 . BQT sẽ tiến hành check và trao thưởng cho các bạn . 

 

BQT Mu Origin 

Thống Báo