Trang Chủ > Tin Tức >

Thông Báo Tạm Dừng Event CHAOS CASTLE Trả Thưởng

Do lương Member tham gia Event CHAOS CASTLE   hàng ngày tại Sever 11 các khung giờ 21h và 23h quá ít . Doanh thu tiền vé không đủ để trả thưởng cho AE chiến thắng Vì vậy : 

BQT tiến hành tạm dừng Trả Thưởng Event CHAOS CASTLE   hàng ngày tại Sever 11 các khung giờ 21h và 23h cho tới khi có thông báo mới nhất . Hiện tại các bạn vẫn có thể tham gia Event CC các khung giờ đó tuy nhiên sẽ không được trả thưởng WcoinP khi Win như đã thông báo . 

Thông báo này có hiệu lực từ hôm nay 19/06/2022 

BQT Mu Origin 

Thông Báo