Trang Chủ > Sự kiện >

Chuỗi Sự Kiện Quý Tộc Nạp Thẻ Đợt 2 - Tháng OPEN BETA

 


 

 

1. ĐUA TOP QUÝ TỘC NẠP NGÀY ĐỢT 2 - THÁNG OPEN BETA 

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 ngày 26/07 đến 23:59 ngày 11/07/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- 02 nhân vật có Tổng Gcoin nạp ít nhất 5.000.000 VNĐ mới được tính top

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP 1

 

01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 3% HP

Hoặc 

Thêm 01 Otion vào Ring ( Pen ) Exc có sẵn 

 

TOP 2

 

01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 1% HP

 

          TOP 3           

 

01 Hộp quà Ring ( hoặc pen ) 

Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

 

Lưu ý : 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Nếu Gcoin nạp bằng nhau sẽ tính theo thời gian nạp sớm nhất

 

 

2. ĐUA TOP QUÝ TỘC NẠP THẺ THÁNG ĐỢT 2 - THÁNG OPEN BETA 

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 ngày 26/06 đến 23:59 ngày 11/07/2022

 

♦ Nội Dung : 

- Kết thúc Event chọn ra 10 Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 Sau đó so sánh vơi bảng phần thưởng bên dưới để trao thưởng 

-  Lưu ý : được hỗ trợ chuyển + từ wing và item đang sử dụng sang Item mới nhận )

♦ Phần Thưởng : 

TOP

5.000.000 <  NẠP < 10.000.000

10.000.000 < NẠP < 30.000.000

 

30.000.000 < NẠP < 50.000.000

 

NẠP > 50.000.000
1

 Wing 2 + Luck + MNL

 01 Pen( hoặc ring ) + 3% HP + 01 Otion

 Wing 2 + Luck + MNL

 01 Vũ Khí Rồng + Luck + 01 Otion ( Tự chọn )

 Sói Hoàng Kim HSD 10 Ngày

 Nâng Cấp 01 Wing 2 đang Sử dụng lên Wing 2,5 tương đương 

 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 15 Ngày

 Wing 2.5 Luck + MNL

 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 30 Ngày

2

 Wing 2 + MNL

 01 Pen ( hoặc ring ) +3% HP + 01 Otion

 Wing 2 + Luck + MNL

 01 Pen ( hoặc ring ) +3% HP + 01 Otion

 Sói Phòng Thủ HSD 10 Ngày

 Nâng Cấp 01 Wing 2 đang Sử dụng lên Wing 2,5 tương đương 

 01 Vũ Khí Rồng + Luck + 01 Otion 

 Sói Hoàng Kim HSD 15 Ngày

 Wing 2.5 Luck + MNL

 01 Vũ Khí Rồng + Luck + 01 Otion 

 Sói Hoàng Kim HSD 30 Ngày

3

 Wing 2 + Luck 

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Wing 2 + Luck + MNL

 01 Ring  + 3% HP + 01 Otion

 Sói Tấn Công HSD 10 ngày 

 Nâng Cấp 01 Wing 2 đang Sử dụng lên Wing 2,5 tương đương 

 01 Pen ( hoặc ring ) + 3% HP + 01 Otion

 Sói Hoàng kim HSD 15 Ngày

 Wing 2.5 Luck + MNL

 01 Pen ( hoặc ring )  +3% HP + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 30 Ngày

4 - 10 

 Wing 2 Trắng

 01 Ring +3% HP + 01 Otion

 Wing 2 + MNL

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Sói Tinh thường HSD 10 ngày 

 Nâng Cấp 01 Wing 2 đang Sử dụng lên Wing 2,5 tương đương 

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Sói phòng Thủ  HSD 15 Ngày

 Wing 2.5 Luck + MNL

 01 Ring + 3% HP + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 30 Ngày

( Lưu ý : Được hỗ trợ chuyển + từ wing và item đang sử dụng sang Item mới nhận )

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng không ghi hạn sư dụng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng .

 

- Phần thưởng có hạn hsd bqt đã ghi hạn sử dụng thì ko thể giao dịch 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ fanpage để nhận thưởng

 

 

 

 

 

 

 

BQT Sự Kiện - MU ORIGIN

Thông Báo