Trang Chủ > Sự kiện >

Chuỗi Sự Kiện Tháng 7 - Máy Chủ Origin

 

1. RESET VƯỢT 7 NGÀY

♦ Thời gian : 

 

- Thời gian đua TOP 7 ngày : Từ 00:00 12/07 đến 23:59 Ngày 18/07/2022

 

♦ Nội dung : 

 

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng tại id.muorigin.net mục Event Đua Top Reset Tháng

 

- Kết thúc sự kiện chọn ra 03 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất và nhiều hơn 70 lần trên bảng xếp hạng Event để trao phần Thưởng

 

- Chỉ tính số lần rs vượt . ( RS vượt là sau khi các bạn RS max ngày, các bạn ra web RS vip tiếp sẽ là rs vượt , RS vượt chỉ là rs ảo để đua top nhận thưởng , ko có point và số lần RS trong nhân vật ) 

 

♦ Phần Thưởng : 

 

STT      TOP      

PHẦN THƯỞNG TOP 7 NGÀY

1 TOP 1

1.500.000 Gcoin

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh

2 TOP 2

1.000.000 Gcoin

15 Ngọc Ước Nguyện

15 Ngọc Tâm Linh

3 TOP 3

500.000 Gcoin

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh

 

 

 

2. ĐUA TOP RESET VƯỢT THÁNG 7

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 12/07 đến 23:59 ngày 11/08/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Vị trí dựa trên bảng xếp hạng tại id.muorigin.net mục Event Đua Top Reset Tháng

 

- Kết thúc Event chọn ra 05 nhân vật có số lần RS Vượt nhiều nhất và nhiều hơn 299 lần trên bảng xếp hạng đua Top RS Tháng để trao thưởng 

 

- Xếp hạng tính theo thời gian Reset vượt lần cuối cùng sớm nhất.

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG

1

01 Set Item Cấp 06 tùy chọn + Luck + 01 Otion

2

01 Set Item Cấp 05 tùy chọn + Luck + 01 Otion

3

01 Set Item Cấp 04 tùy chọn + Luck + 01 Otion

4

01 Set Item Cấp 03 tùy chọn + Luck + 01 Otion

5

01 Set Item Cấp 02 tùy chọn + Luck + 01 Otion

Lưu ý : 

 

- Nhân vật đua top phải rs vượt tối thiểu 300 lần trong thời gia diễn ra sự kiện mới được tính TOP 

 

- Có thể nhận set cấp độ thấp hơn nhưng với điều kiện nhân vật đua top phải mặc được , món nào ko mặc được sẽ ko trao 

 

- Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sử dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

 

3. ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ - THÁNG 7

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 12/07 đến 23:59 ngày 11/08/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra 03 Bang Hội có số điểm GP nhiều nhất và > 5.000 điểm GP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

- Điểm GP sẽ nằm trong mục ưu đãi nạp mỗi ngày và tích lũy tiêu phí 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI

PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP 1

20 Hộp quà Vàng 

20 Hộp quà Bạc 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

 

Cánh Cấp 2 Luck + MNL

Hoặc 

Quyền nâng cấp Wing 2 đang sử dụng lên wing 2.5 tương đương với điều kiện điểm GP > 10.000 điểm

 

 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 2

 

Cánh Cấp 2 + MNL

10 Hộp quà Vàng 

10 Hộp quà Bạc 

50 Ngọc Ước Nguyện 

50 Ngọc Tâm Linh 

 

Điểm GP >= 5.000 điểm
TOP 3

 

Cánh Cấp 2 Trắng

05 Hộp quà Vàng 

05 Hộp quà Bạc 

20 Ngọc Ước Nguyện 

20 Ngọc Tâm Linh 

 

Điểm GP >= 5.000 điểm

 

 

 

4. ĐUA TOP QUÝ TỘC NẠP NGÀY - THÁNG 7

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 ngày 12/07 đến 23:59 ngày 27/07/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- 02 nhân vật có Tổng Gcoin nạp ít nhất 5.000.000 VNĐ mới được tính top

 

♦ Phần Thưởng : 

 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
TOP 1

 

Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau : 

♦ 01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 3% HP

♦ Thêm 01 Otion vào 01 ITem Exc ( trừ wing )

 

TOP 2

 

01 Ring ( hoặc pen ) + 1 Otion + 1% HP

 

          TOP 3           

 

01 Hộp quà Ring ( hoặc pen ) 

Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

 

Lưu ý : 

 

- Hộp quà Ring ( hoặc pen ) ném ra đất sẽ được 01 Ring ( hoặc pen ) Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Nếu Gcoin nạp bằng nhau sẽ tính theo thời gian nạp sớm nhất

 

 

5. ĐUA TOP QUÝ TỘC NẠP THẺ THÁNG - THÁNG 7

 

♦ Thời gian : Từ 00:00 ngày 12/07 đến 23:59 ngày 27/07/2022

 

♦ Nội Dung : 

 

- Kết thúc Event chọn ra Các nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

Top 

Phần Thưởng  Ghi chú
5.000.000 <  NẠP < 10.000.000

 

 Wing 2 + Luck 

 

 
10.000.000 < NẠP < 30.000.000

 

 Wing 2 + Luck + MNL

 01 Ring (Pen )+ 3% HP + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 10 Ngày

 

 
30.000.000 < NẠP < 50.000.000

 

 Nâng Cấp 01 Wing 2 đang Sử dụng lên Wing 2,5 tương đương 

 01 set Item cấp 04 + Luck + 02 Otion  Hoặc 01 Vũ khí Rồng + Luck + 01 Otion

 Sói Hoàng Kim HSD 15 Ngày

 

Được chuyển + và gia cường từ Vũ khí đang sử dụng sang vũ khí mới nhận
 50.000.0000 < NẠP < 80.000.000

 

 Wing 2.5 Luck + MNL Hoặc Nâng cấp Wing 2.5 Lên Wing 3 Tương đương 

 Sói Phòng Thủ

 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 01 Otion Hoặc  01 Set cấp 5 + Luck + 02 Otion 

 

Được chuyển + và gia cường từ set cũ sang set item mới nhận 
 NẠP > 80.000.000

 

• Wing 3 + Luck + MNL

 Sói Tự chọn

 01 ITem Vũ khí 380 + Luck + 01 Otion

• 01 Set cấp 7 + Luck + 02 Otion 

 

Được chuyển + và gia cường  set item và vũ khí mới nhận

 

 

Lưu ý : 

 

- Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

- Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng 

 

- Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

- Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ fanpage để nhận thưởng

 

 

 

6. EVENT CÔNG THÀNH ĐẠI CHIẾN THÁNG 7

 

♦ Thời gian : Ngày 23/07 

 

♦ Nội Dung :

 

Địa điểm :  Tại Sever 20 Map CTC


• 17:00 : Bắt đầu đăng ký 

 

• 18:00 : Kết thúc đăng ký

 

• 19:30 : Nộp Rena

 

• 19:45 : Kết thúc nộp Rena

 

• 20:00 : Công thành

 

•  21:00 : Kết thúc công thành

 

♦  Lưu ý : 

 

- Liên Minh thắng cuộc là Liên Minh giữ được phong ấn khi thời gian CTC kết thúc. 


- Phần thưởng trao cho chủ Guild 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 

PHẦN THƯỞNG
Liên Minh Wing CTC 

 

Nâng cấp 02 Item bất kỳ lên 1+ 

25 Hộp Quà Bạc 

25 Hộp Quà Vàng 

100 Ngọc Ước Nguyện 

100 Ngọc Tâm Linh 

 

 

Lưu ý : 

- Hộp quà bạc : Ném ra đất sẽ được 100% Item Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

- Phần thưởng sẽ được trao sau event kết thúc từ 1 - 3 ngày 

 

- Phần thưởng trao tại trang quản lý ==> Mục event => nhận phần thưởng 

 

 

 

 

 

BQT Sự Kiện - MU ORIGIN

Thông Báo