Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Binh Đoàn Thỏ Trắng | Blue Event

Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)


Thời gian diễn ra sự kiện: 20:40 Hàng ngày

♦ Thứ 2 4 6 CN thỏ ngọc tại sv2


♦ Thứ 3 5 7 tại sv3


Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 10 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

 

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng 

 

- Địa điểm xuất hiện:

  •  Atlans  : [ 51 21 ] , [45 38] , [26 55] 

- Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
  •  

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển