Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Binh Đoàn Pháp Sư | Boss Attack

Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)


- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

Địa điểm: Devias 4 (71,120) 

Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)...


Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư