Trang Chủ > Sự Kiện Trong Game >

Binh Đoàn Người Tuyết | XMas Event

Sự kiện Binh Đoàn Người Tuyết (XMas Event)

 

Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày 

Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Binh đoàn Santa xuất hiện" trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Người Tuyết.

- Địa điểm xuất hiện:

  • Devias 2 tọa độ (69,25)
  • Devias 3 tọa độ (228,185)
  • Devias 4 tọa độ (90,162)
  • Raklion tọa độ (178, 185)
  • Thời gian (01:15, 13:15)  

- Phần thưởng: Vé Santa, item các loại khi đánh quái.


Vé Santa


- Sở hữu vé Santa để có thể bước chân vào làng Santa.