Trang Chủ > Hướng dẫn >

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ 1 2 3 Trong Mu Online

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 Trong muorigin : 


1. Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)


• Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
• Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
• Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)


Phần Thưởng : 

- Chiến Binh thành Kỵ Sĩ 
- Phù Thủy thành Pháp Sư 
- Tiên Nữ thành Thánh Nữ 
- Thuật Sĩ thành Thuật Sư

NPC Sevina tại Devias(183,31) 


Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 


- Giai đoạn 1:


+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina

Cuốn Sách Đế Vương


+ Nơi tìm: Lost Tower 1

 

- Giai đoạn 2:


+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.


Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss


+ Nơi tìm: Lost Tower 7

 

2. Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)


• Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
• Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
• Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
• Phần Thưởng - Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

 

 

  •  
    • Lưu ý : NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans) 

- Giai đoạn 1:


+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon
+ Nơi tìm: Tarkan


- Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ


+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon


+ Nơi tìm: Tarkan

 

3.Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)


 

NPC Debin tại Crywolf (288,48) 


- Giai đoạn 1: Level 380 trở lên

- Giai đoạn 2 và 3 : Level 400


• Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
• Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
• Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia

♦ Phần Thưởng: 

- Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)


- Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin
+ Nơi tìm:
Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus​​​​​​
- Giai đoạn 2:


+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

 


+ Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)


- Giai đoạn 3:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
 

  •  


+ Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)