Trang Chủ > Hướng dẫn >

Hướng dẫn kiếm 500 triệu đến 1 tỷ ZEN từ MU Origin

 Tại MU ORIGIN việc Reset tốn khá nhiều ZEN, tuy nhiên ZEN hoàn toàn dễ kiếm , các bạn có thể dễ dàng kiếm từ

500 triệu đến 1 tỷ ZEN 1 ngày nếu chăm chỉ đi sự kiện tại Dungeon 1 chỉ cần tim và tiêu diệt Pháp Sư Quỷ như video 

dưới đây các bạn hoàn toàn có thể chơi free mà vẫn đủ nguyên liệu để reset
 

 

MU Origin Trân trọng thông báo