Trang Chủ > Hướng dẫn >

CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG GAME MU ONLINE

 

▶️ Lệnh Cộng Điểm Nhanh

 • /addstr xxx : Cộng sức mạnh
 • /addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
 • /addvit xxx : Cộng sức khỏe
 • /addene xxx : Cộng năng lượng
 • /addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh

 

▶️ Lệnh Tẩy Điểm Nhanh

 • /freestr xxx : Tẩy sức mạnh
 • /freeagi xxx : Tẩy nhanh nhẹn
 • /freevit xxx : Tẩy sức khỏe
 • /freeene xxx : Tẩy năng lượng
 • /freepoint : Tẩy toàn bộ point

 

▶️ Lệnh thường dùng

 • /post + Nội dung : Chat toàn Server
 • /pkclear : Rửa tội
 • @ : Nói chuyện giữa các thành viên trong Guild
 • @@: Nói chuyện với cả Guild và cả Guild Liên Minh
 • @>: Thông báo trong Guild, thông tin này các thành viên sẽ thấy mỗi khi vào nhân vật.

 

 • /autoreset : Tự động Reset trong game
 • /autoresetvip : Tự động Reset VIP trong game

Chú ý: Khi đánh lệnh Auto Reset xong thì phải đánh quái thì mới thực hiện Reset.

 

▶️ Lệnh cưới hỏi

 • /marry : Hỏi cưới
  Chú ý : chú rể và cô dâu đứng ở đúng Tọa độ 13 25 và 13 36 ( Trong nhà thờ devias2 )
 • /acceptmarry : Đồng ý cưới
 • /divorce : Từ chối
 • /tracemarry : Di chuyển đến Chồng/Vợ
 • /forcedivorce : Ly dị

 

▶️ Lệnh biểu cảm

 • /Dance : Nhảy Dance
 • ^_^, haha, hehe : Cười
 • Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
 • Rush : Tư thế tấn công
 • Sir : Tư thế chào đại ca
 • T_T : Ôm đầu đau khổ
 • Win : Giơ tay chiến thắng
 • Go go go : Tấn công
 • Hello : Chào
 • Bye bye : Tạm biệt
 • ; : Gãi đầu