Trang Chủ > Hệ thống vật phẩm >

Giáp Trụ | Set Item

Giáp Trụ - Set Item

 Chiến Binh

Bộ Da

Leather Set

Bộ Đồng

Bronze Set

Bộ Trâu Xanh

Scale Set

Bộ Thiên Kim

Brass Set

Bộ Thiết Phiến

Plate Set

Bộ Rồng Đỏ

Dragon Set

Bộ Rồng Đen

Black Dragon Set

Bộ Rồng Xanh

Dark Phoenix Set

Bộ Thần Long

Great Dragon Set

Bộ Quyền Năng

Dragon Knight Set

Bộ Hắc Điểu

Ashcrow Set

Bộ Thần Thoại

Titan Set

Bộ Hoàng Long

Brave Set

   

 Tiên Nữ

Bộ Trinh Nữ

Vine Set

Bộ Lụa

Silk Set

Bộ Thiên Thanh

Wind Set

Bộ Ngọc Bích

Spirit Set

Bộ Kim Ngân

Guardian Set

Bộ Giai Nhân

Divine Set

Bộ Thánh Nữ

Red Spirit Set

Bộ Thái Bình

Sylphid Ray Set

Bộ Thần Nữ

Iris Set

Bộ Anh Vũ

Faith Set

Bộ Thiên Vũ

Seraphim Set

       

 Phù Thủy

Bộ Vải Thô

Pad Set

Bộ Xương

Bone Set

Bộ Ma Thuật

Legendary Set

Bộ Nhân Sư

Sphinx Set

Bộ Triệu Hồn

Grand Soul Set

Bộ Ma Vương

Dark Soul Set

Bộ Thần Ma

Venom Mist Set

Bộ Ánh Trăng

Eclipse

Bộ Quỷ Vương

Hades Set

 

 Đấu Sĩ

Bộ Phong Vũ

Storm Crow Set

Bộ Lôi Phong

Thunder Hawk Set

Bộ Cuồng Phong

Hurricane Set

Bộ Hồng Long

Volcano Set

Bộ Hoả Thần

Valiant Set

Bộ Hủy Diệt

Phantom Set

Bộ Bóng Ma

Destroyer Set

     

 Chúa Tể

 

Bộ Thiết Ma

Light Plate Set

Bộ Huyền Thuyết

Adamantine Set

Bộ Hắc Vương

Dark Steel Set

Bộ Chí Tôn

Dark Master Set

Bộ Hoàng Kim

Glorious Set

Bộ Thái Dương

Sunlight Set

Bộ Đế Vương

Paewang Set

     

 Thuật Sĩ

 

Bộ Thuật Sĩ

Mistery Set

Bộ Hỏa Thiên

Red Wind Set

Bộ Ma Pháp

Ancient Set

Bộ Phục Ma

Black Rose Set

Bộ Thạch Anh

Aura Set

Bộ Huyết Vương

Lilium Set

Bộ Nữ Hoàng

Queen Set

     

 Thiết Binh

 

Bộ Địa Long

Sacred Set

Bộ Bạch Hổ

Storm Hard Set

Bộ Quyền Lực

Piercing Set

Bộ Bạch Long

Soul Phoenix Set