Trang Chủ > Hệ thống vật phẩm >

Cấp Độ Các Items Của Các Nhân Vật

I. Các Cấp Độ Của Set:
 Class DW:


Cấp 2: set Vải Thô
Cấp 3: set Xương
Cấp 4: set Nhân sư
Cấp 5: set Ma Thuật
Cấp 6: set Triệu Hồn, set Ánh Trăng
Cấp 7: set Ma Vương
Cấp 8: set Thần Ma


Class DK:


-cấp 1: set Thiên Kim, Set đồng, Set Da
-cấp 2: set Thiết Phiến , Trâu xanh
-cấp 3: set Hoả Long
-cấp 4: set Hắc Điểu
-cấp 5: set Hắc Long
-cấp 6: set Phượng Hoàng
-cấp 7: set Thần Long
-cấp 8: set Quyền Năng


Class Elf:


Cấp 1: set Lụa
Cấp 2: set Trinh nữ
Cấp 3: set Thiên Thanh
Cấp 4: set Ngọc Bích
Cấp 5: set Kim Ngân
Cấp 6: set Nữ Thần, set Giai Nhân
Cấp 7: set Thánh Nữ
Cấp 8: set Thái Bình


Class MG:


-cấp 1-3: Sử dụng của DK
-cấp 4: set Phong Vũ
-cấp 5: set Lôi Phong
-cấp 6: set Cuồng Phong
-cấp 7: set Hỏa Thần
-cấp 8: set Hồng Long.


Class DL:


-cấp 1-2: Sử dụng của DK
-cấp 3: set Thiết Ma
-cấp 4: set Huyền Thiết
-cấp 5: set Hắc Vương
-cấp 6: set Hoàng Kim
-cấp 7: set Chí Tôn
-cấp 8: set Thái Dương.


Class Sum:


-cấp 1-2: ko có
-cấp 3 - 4: set Thuật sỹ
-cấp 5: set Hỏa Thiên
-cấp 6: set Ma Pháp
-cấp 7: set Phục Ma
-cấp 8: set bão Điện.


Class RF:


-câp 1-2: Sử dụng của DK
-cấp 3 - 4 : set Địa Long
-cấp 5: set Bạch Hổ
-cấp 6 - 7: set Quyền Lực
-cấp 8: set bạch LongII. Các cấp độ của Vũ khí :


Class DW:


Câp 1: Gậy Ma Thuật
Cấp 2: Gậy Phục Sinh
Cấp 3: Gậy Hủy Diệt
Cấp 4: gậy triệu Hồn , Lôi Phong Trượng
Cấp 5: Gậy Hỏa Long
Cấp 6: Gậy Kundun
Cấp 7: Gậy Thiên Sứ,
Cấp 8: Gậy Thần Ma


Class DK:


Cấp 2: Kiếm điện
Cấp 3: Kiếm hủy diêt
Cấp 4: Cuồng Phong Đao
Cấp 5: Thiên Tử kiếm
Cấp 6: Thiên ma kiếm, Đai Long Đao
Cấp 7: Ỷ thiên đao,
Cấp 8: Đao Quyền Năng


Class Elf:


Cấp 1: Nỏ thiên thanh
Cấp 2: Nỏ kim ngân
Cấp 3: Cung Bạc
Cấp 4: Mai Hoa cung
Cấp 5: Nỏ Hỏa Long
Cấp 6: Cung Thiên Thần, Cung Thiên Mệnh,
Cấp 7: Mỹ Nhân Cung, Nỏ Thánh Nữ .
Cấp 8: Cung Thái Bình


Class MG:


Cấp 4: Lôi Phong đao
Cấp 5: Ảo Ảnh đao
Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
Cấp 8: Đao Hồng Long


Class DL:


Cấp 1: Quyền trượng Chiến
Cấp 2: Quyền trượng Thép
Cấp 3: Quyền trượng Bóng Tối
Cấp 4: Quyền trượng Kim Cương
Cấp 5 : Quyền trượng thiên tử
Cấp 6: Quyền trượng Tối Cao
Cấp 7: Quyền trượng Đại Vương
Cấp 8: Quyền trượng THái Dương.


Class Sum:


Cấp 2: Gậy Triệu Hồi
Cấp 3: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 4: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 5: Gậy Thiên Nữ, Sách Ma Công
Cấp 8: Khuyển Bão điện


Class RF:


Cấp 5: ND Địa Long
Cấp 6: ND Bach Hổ
Cấp 7: ND Quyền Lực
Cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng