Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Ngọc Nguyên Tố 4 | Season 9

Hướng dẫn chi tiết về Ngọc Nguyên Tố 4 - Seed Sphere (Tetra) Season 9

 

 


♦ Giới thiệu

- Tính năng Ngọc Nguyên Tố Tetra được thêm vào từ phiên bản Season 9.
- Người chơi có thể tìm thấy khi đánh quái từ cấp 136 trở lên.


Khuôn ép 4

♦ Cách tạo ra Ngọc Nguyên Tố 4 (Tetra):


Elveland (50, 242)

- Bạn có thể kết hợp Ngọc Nguyên Tố Tetra thông qua NPC Seed Master. Nếu thất bại, tất cả các vât phẩm sẽ bị mất.
- Việc tinh chế ra Ngọc Nguyên Tố Tetra đòi hỏi các vật liệu sau:

Nguyên liệu Số lượng Ghi chú
Khuôn ép (Tetra) Lv4         1 Nguyên liệu cần thiết
Ngọc Nguyên Tố (Tree) Lv3 1
Ngọc Hỗn Nguyên(10) 1
Ngọc Sáng Tạo (10) 1
Zen  1,000,000
Tinh thể Tetra  1 Thành phần bổ sung

- Chỉ sử dụng 1 loại Tinh Thể Tetra trong quá trình tinh chế Ngọc Nguyên tố.
- Các thuộc tính của Ngọc Nguyên Tố 4 (Tetra) được quyết định tùy thuộc vào thuộc tính của Ngọc Nguyên Tố 3 (Tree).


♦ Vậy Tetra Crystal là gì?

- Nó làm tăng tỷ lệ thành công trong việc tinh chế Ngọc Nguyên Tố Tetra (Seed Sphere).
- Có 3 loại Tinh thể Tetra bao gồm: Tinh thể Tetra (Lớn), Tinh thể Tetra (Tiêu chuẩn), Tinh thể Tetra (Nhỏ) và mỗi loại có tỷ lệ thành công khác nhau.

Hình ảnh Tên Tinh Thể Mô tả
Tinh thể Tetra (Lớn)
Tetra Crystal (Greater)
Tăng tỉ thệ thành công lên đến 60%
Tinh thể Tetra (Tiêu chuẩn)
Tetra Crystal (Standard)
Tăng tỉ thệ thành công lên đến 45%
Tinh thể Tetra (Nhỏ)
Tetra Crystal (Minor)
Tăng tỉ thệ thành công lên đến 30%


♦ Options bổ sung:

- Mỗi vật phẩm được khảm Ngọc Nguyên Tố 4 sẽ có cơ hội bổ sung Op đặc biệt.
- Khi các ật phẩm được khảm Ngọc Nguyên Tố 4 đáp ứng các điều kiện trong biểu đồ bên dưới, tỉ lệ xuất hiện thêm Option đặc biệt như sau:

Nguyên liệu Điều Kiện Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm  Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung/
Quyền Trượng 
 
Thêm Ngọc Nguyên Tố (Mono, Di, Tree, Tetra) Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét  Nguyên Tố Băng  Tăng sức mạnh sát thương +11  30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng đòn tuyệt chiêu sức mạnh +11 30%
Thêm Ngọc Nguyên Tố Tetra.  Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức mạnh tấn công +22 10%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa  Tăng đòn tuyệt chiêu sức mạnh +22 10%
Gậy  Thêm Ngọc Nguyên Tố (Mono, Di, Tree, Tetra) Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức tấn công/ ma thuật +5 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió  Nguyên Tố Nước  Tăng đòn tuyệt chiêu sức mạnh +11 30%
Thêm Ngọc Nguyên Tố Tetra. Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức tấn công/ ma thuật +10 10%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió  Nguyên Tố Nước Tăng đòn tuyệt chiêu sức mạnh +22 10%
Mũ / Áo / Quần / 
Tay / Giày / Khiên
Thêm Ngọc Nguyên Tố (Mono, Di, Tree, Tetra)   Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng Phòng Thủ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió  Nguyên Tố Nước Tăng Hp tối đa +29 30%
Thêm Ngọc Nguyên Tố Tetra. Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng Phòng Thủ +29 10%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió  Nguyên Tố Nước Tăng Hp tối đa +31 10%

-  Mặc dù tất cả các vật phẩm được khảm Ngọc Nguyên Tố cấp độ 4 thì vẫn không đảm bảo được 100% sẽ được thưởng những Op đặc biệt.
- Tất cả các Op bổ sung sẽ biến mất ngay sau khi bạn tháo gỡ tính năng Socket.

♦ Tháo gỡ tính năng Ngọc Nguyên Tố

- Hệ thống phá hủy Ngọc Nguyên Tố đã được thay đổi thành "Hệ thống tháo gỡ Ngọc Nguyên Tố"
- Bạn có thể tháo gỡ Ngọc Nguyên Tố sau khi khảm Socket thành công mà vẫn giữ nguyên thuộc tính của Ngọc nguyên tố đó.
- Có thể tiến hành quá trình tháo gỡ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.
- Nếu thành công, Ngọc nguyên tố sẽ xuất hiện ở rương đồ.
- Nếu thất bại, chỉ có vật phẩm cần thiết bị mất. 

Nguyên liệu tinh chế Số lượng Ghi Chú
Vật Phẩm Socket 1 Vật phẩm đã được khảm Ngọc Nguyên Tố
Ngọc Hộ Mệnh 1 Nguyên liệu cần thiết
Ngọc Hỗn Nguyên 5
Hòn Đá Tạo Hóa 5