Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Ép Quái Điểu | Dinorant

Hướng dẫn ép Quái Điểu (Dinorant)


- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180,100)
- Chọn dòng "Kết hợp thông thường".
Nguyên liệu:


Mounsters Op cơ bản:CHÚ THÍCH:
- Horn of Uniria (Kỳ Lân) phải có nguyên lượng máu nếu không Chaos sẽ không chấp nhận kết hợp
- Sừng của Uniria Dropea Apartir cấp 25
Nếu thành công, Quái Điểu sẽ xuất hiện
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

- Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg.
- Hấp thụ 10% lượng sát thương nhận được.
- Raid Skill (Chỉ được sử dụng bởi Dark Knight).

  • Op ngẫu nhiên:

- Max AG +50 tăng (Tăng AG thêm +50).
- Tăng tốc độ tấn công (Pháp thuật) +5 (Tăng tấn công +5).
- Nhận thêm 5% sát thương (Hấp thụ 5% sát thương nhận được).