Trang Chủ > Cơ Bản >

Thẻ bài chaos | Chaos Card

Quay thẻ bài Chaos

Chaos Card là một tùy chọn bổ sung mới từ phiên bản Phần 2 có mục đích tạo ra các vật phẩm đa dạng như: Cụm ngọc ước nguyện, Cụm ngọc tâm linh, Ngọc hỗn nguyên, Ngọc sáng tạo, Bless, Suol, Chao, box kundun 1-5,...

Để mua Thẻ Chaos Bạn phải nhấn phím "X" trong vùng an toàn "Safe Zone" của Bản đồ Noria, Devias, Lorencia và Elbeland để mở Cửa hàng vật phẩm và mua Thẻ Chaos.

Các loại thẻ Chao

Các loại thẻ Chao

Hình ảnh Tên thẻ Mô tả
    Chaos Cards Tạo ra những vật phẩm cấp độ thấp
Chaos Card Mini Tạo ra những vật phẩm cấp độ trung bình
Chaos Card Gold Tạo ra những vật phẩm cấp độ trung bình
Chaos Card Blue Tạo ra những vật phẩm cấp độ cao
Chaos Card Platinum Tạo ra những vật phẩm cấp độ cao

Cách sử dụng thẻ bài Chaos

Bước 1 : Đến vị trí NPC Chaos Card tại toạ độ Lorencia (132,160) để nói chuyện với Thương nhân thẻ bài

Bước 2 : Tiến hành đặt vật phẩm Chaos Card và kết hợp. Tùy theo độ may mắn mà bạn sẽ nhận được vật phẩm, vé hay ngọc...

Lưu ý: Vật phẩm có rớt ở sự kiện Boss Attack hoặc mua ở webshop. Tỷ lệ thành công là 100%

 

Rare Item

Những vật phẩm hiếm có thể nhận được ngẫu nhiên tùy theo card đã mua

Rare ticket # 1

Có thể được trao đổi từ Cánh 1

Wing of Dragon + 11 + L + Ignore
Wing of Despair + 11 + L + Ignore
Wing of Darkness + 11 + L + Ignore
Wing of Spirits + 11 + L + Ignore
Wing of Soul + 11 + L + Ignore
Cape of Lord + 11 + L + Ignore

Rare ticket # 2

Có thể được trao đổi từ một trong những vật phẩm sau

Dark Reign Blade Excellent + 9 + S + L + xdmg / level / 20 / speed
Staff of Kundun Excellent + 9 + L + xdmg / level / 20 / speed
Demonic Stick Excellent + 9 + L + xdmg / level / 20 / speed
Great Lord Scepter Excellent + 9 + S + L + xdmg / level / 20 / speed
Knight Blade Excellent + 9 + S + L + xdmg / level / 20 / speed
Platina Staff Excellent + 9 + L + xdmg / level / 20 / speed
Arrow Viper Bow Excellent + 9 + S + L + xdmg / level / 20 / speed

 

Rare ticket # 3

Có thể được trao đổi từ Cánh 2

Wing of Dimension + 0 + L
Wing of Illusion + 0 + L
Wing of Eternal + 0 + L
Wing of Ruin + 0 + L
Wing of Storm + 0 + L
Cape of Emperor + 0 + L
Cape of Overrule + 0 + L


Rare ticket # 4

Vé này được sử dụng giống như các vé hiếm khác.
Vé này tăng thêm +6 bất kỳ vật phẩm nào bạn chọn.
Ví dụ: một vật phẩm +9 sẽ được nâng cấp lên +15.


Rare ticket # 5

Nó có thể được dùng trao đổi một bộ Ancient hoàn chỉnh (+10 Stamina).


Rare ticket # 6

Có thể trao đổi từ Cánh 3

Wing of Dimension + 0 + L + Ignore
Wing of Illusion + 0 + L + Ignore
Wing of Eternal + 0 + L + Ignore
Wing of Ruin + 0 + L + Ignore
Wing of Storm + 0 + L + Ignore
Cape of Emperor + 0 + L + Ignore 
Cape of Overrule + 0 + L + Ignore


Rare ticket # 7

Vé này có thể thêm tối đa 4 Op EXC cho vật phẩm.
Không bao gồm Mặt dây chuyền, Nhẫn, Cánh, Vật phẩm 380, Vật phẩm ổ cắm, vật phẩm cổ.

 

Rare ticket # 8

Có thể được trao đổi bởi 1 trong số Archangel sau đây.

Divine Sword Archangel with 6 excellent options.
Divine Scepter of Archangel with 6 excellent options.
Divine Crossbow of Archangel with 6 excellent options.
Divine Staff of Archangel with 6 excellent options.

 

Rare ticket # 9

Có thể được trao đổi bởi 1 trong các Socket sau đây.

Flamberge Sword + 13 + Skill + Luck + 3 Socket.
Sword Breaker + 13 + Skill + Luck + 3 Socket .
Rune Bastard + 13 + Skill + Luck + 3 Socket .
Deadely Staff + 13 + Luck + 3 Socket .
Frost Mace + 13 + Luck + 3 Socket.
Dark Stinger + 13 + Skill + Luck + 5 Socket.
Absolute Scepter + 13 + Skill + Luck + 3 Socket.
Inberial Staff + 13 + Luck + 3 Socket. 

Rare ticket # 10

Có thể được trao đổi bởi 1 trong các Socket sau đây.

 Sonic Blade 9 + Skill + Luck + 3 Sockets.
Cyclone Sword 9 + Skill + Luck + 3 Sockets.
Asura 9 + Skill + Luck + 3 Sockets.
Thunderbolt 9 + Luck + 3 Sockets.
Horn of Steal 9 + Skill + Luck + 5 Sockets. 
Magmus Peer 9 + Skill + Luck + 5 Sockets.
Angelic Bow 9 + Skill + Luck + 5 Sockets.
Devil Crossbow 9 + Skill + Luck + 5 Sockets.
Summon Spirit Stick 9 + Luck + 3 Sockets.
Miracle Staff 9 + Luck + 3 Sockets. 
Spite Staff 9 + Luck + 5 Sockets.
Blast Break 9 + Skill + Luck + 5 Sockets.

 

Rare ticket # 11

Có thể được trao đổi từ một trong những vật phẩm sau

Horn of Fenrir Gold


Rare ticket # 12

Có thể được trao đổi từ một trong những vật phẩm sau

Scroll of Etramu + 13 + 4 Socket 
Thuộc tính (Fire, Water, Wind, Earth, Darkness)