Trang Chủ > Cơ Bản >

Thách đấu | Dual PvP

Thách đấu tay đôi

LƯU Ý: Loại đấu tay đôi này đã bị vô hiệu hóa từ Season 4.5 bây giờ tất cả các cuộc thách đấu tay đôi được thực hiện trong Bản đồ Vulcanus.

Bất kỳ nhân vật nào từ Cấp 6 trở lên đều có thể sử dụng lệnh Duel, khi chết trong Đấu tay đôi, cả vật phẩm lẫn Exp đều không bị mất. Trong cửa sổ Trò chuyện, nhập /duel, nhấp vào đối thủ khi đối thủ nhận được yêu cầu. Bạn có lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối Thách đấu . Nếu chấp nhận sẽ mở một cửa sổ với "tên nhân vật đấu với tên nhân vật" và dấu hiệu của Grief Score. Khi bạn muốn hủy Thách đấu /input rồi nhấp chuột vào Đối thủ, Máy chủ sẽ không thể thực hiện Cuộc thách đấu tay đôi. Để tự động phân biệt đối thủ, đối thủsẽ xuất hiện với lớp màu Đỏ và bạn sẽ có lớp màu xanh.