Trang Chủ > Cơ Bản >

Nén và giải nén ngọc

Hướng dẫn nén ngọc, giải nén ngọc trong MU Online

 

Giới thiệu chung

“Hệ thống nén ngọc” để giao dịch item thuận tiện trong game. Trước đây, khi cất giữ một số lượng lớn ngọc trong nhà kho hay trong Thùng đồ cá nhân, chúng ta chỉ có thể cất giữ riêng lẻ từng viên một, và khi giao dịch ngọc với một số lượng lớn, điều này gây ra sự vô cùng bất tiện đối với người chơi. Do vậy, để giảm thiểu tối đa sự bất tiện này, người ta đã thêm vào hệ thống kết hợp ngọc để có thể cất giữ vào 1 ngăn của Thùng đồ cá nhân/ thùng đồ 1 lúc 10, 20 hoặc 30 viên ngọc.

NPC sau đây có chức năng đóng gói và giải nén (10-20-30) Đồ trang sức.

NPC Lahap  Location Map Elbeland coordinates 36, 240
NPC Lahap

Elbeland
toạ độ (36, 240)

NPC Raul Jewerel Loren Market Location Map coordinates 131, 109
NPC Raul Jewerel
Loren Market
toạ độ (131, 109)


Danh sách đồ trang sức có thể được nén và giải nén 

Vật phẩm Tên vật phẩm
Jewel of Bless (Ngọc Ước Nguyện) Jewel of Bless (Ngọc Ước Nguyện)
Jewel of Soul (Ngọc Tâm Linh)
Jewel of Chaos (Ngọc Hỗn Nguyên)
Jewel of Life (Ngọc Sinh Mệnh)
Jewel of Creation (Ngọc Sáng Tạo)
Jewel of Guardian (Ngọc Hộ Mệnh)
Gemstone (Đá Nguyên Thủy)
Jewel of Harmony (Hòn Đá Tạo Hóa)
High Refining Stone (Đá Tinh Luyện Cấp Cao) High Refining Stone (Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

Cách nén Ngọc

Để nén trang sức, bạn sẽ phải trả một khoản thuế nhỏ theo số lượng Ngọc mà bạn muốn nén ở đây với các loại thuế như sau:

Ngọc Số lượng ngọc cần nén Tiền (Zen)
Tất cả loại ngọc 10 500,000
Tất cả loại ngọc 20 1,000,000
Tất cả loại ngọc 30 1,500,000

 

Bước 1: Click vào NPC Lahap ở Elbeland  (36, 240), có ngọc cần nén ở thùng đồ cá nhân, nếu cửa sổ menu nén mở ra thì bấm chọn vào nén ngọc.

 

Cửa sổ nén và giải nén ngọc game Mu Online

Bước 2: Nếu click vào nén ngọc thì cửa sổ menu chi tiết hiện ra. Trong cửa sổ menu chi tiết có các loại ngọc nén (ngọc Ước Nguyện, ngọc Tâm Linh) Phí nén cần thiết khi nén và số ngọc nén sẽ được hiển thị. Nếu click vào số lượng và loại ngọc thì nén ngọc được tạo thành.

Nếu click vào nút nén (nút số lượng) và chọn ngọc thì thông báo kiểm tra lần cuối sẽ được hiển thị và nén được tạo thành.

Cửa sổ nén và giải nén ngọc game Mu Online

Bước 3: Xuất hiện bảng kiểm tra lần cuối. Nếu chấp nhận và nhấn Chấp Nhận thì chi phí nén ngọc ( nếu có đủ trong thùng đồ cá nhân ) sẽ mất đi và nén ngọc được tạo thành.

Nén ngọc game Mu Online

Bước 4: Mỗi bọc ngọc sẽ được hiển thị từ +1 ~ +3 trên cửa sổ thông tin item.

Nén ngọc game Mu OnlineNén ngọc game Mu OnlineNén ngọc game Mu Online

Cách giải nén Ngọc

Trường hợp ngọc đã được nén thành 1 khối 10 viên20 viên và 30 viên thì không thể dùng để nâng cấp items . Nếu muốn nâng cấp items thì phải giải nén các khối ngọc thành từng viên một.

Để giải nén trang sức, bạn sẽ phải trả một khoản thuế nhỏ theo số lượng Ngọc mà bạn muốn giải nén ở đây với các loại thuế như sau:

Ngọc Số lượng ngọc cần giải nén Tiền (Zen)
Tất cả loại ngọc 10 500,000
Tất cả loại ngọc 20 1,000,000
Tất cả loại ngọc 30 1,500,000


Bước 1: Click vào NPC Servis, có bọc ngọc sẽ giải nén ở thùng đồ cá nhân rồi click nút giải nén ngọc.

Cửa sổ nén và giải nén ngọc game Mu Online

Bước 2: Chọn ngọc sẽ giải nén (ngọc Ước Nguyện, ngọc Tâm Linh) và chọn trong list ra ngọc sẽ giải nén rồi chọn vào nút giải nén.

Giải nén ngọc game Mu Online

Bước 3: Cửa sổ kiểm tra giải nén ngọc lần cuối hiện ra và nếu click vào nút Chấp Nhận thì ngọc được giải nén.

Giải nén ngọc game Mu Online

Giải nén ngọc game Mu Online


Trường hợp cần chú ý:

  • Nếu số lượng ngọc trong thùng đồ cá nhân không đủ khi nén thì sẽ không nén được.
  • Nếu thùng đồ cá nhân không đủ chỗ khi giải nén ngọc thì sẽ không giải nén được.
  • Nếu thiếu lượng zen yêu cầu khi giải nén ngọc thì sẽ không giải nén được.